Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ ՀՖՄ կողմից իրականացվող «Աջակցություն նոր ձևավորված 18 բազմաբնակավայր համայնքների 2018թ. ծրագրային բյուջեների մշակմանը» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի 18 խոշորացված համայնքները բյուջետավորման գործընթացն սկսել են իրականացնել ծրագրային ձևաչափով:

Սեպտեմբերի 27-ին ներկայացվեց ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում, ՀՖՄ և «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան» հիմնադրամի կողմից մշակված «ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան գնահատման (ՏԻ տարեկան ինդեքսի հաշվարկման) մեթոդաբանությունը»։

Համայնքների ֆինանասիստների միավորումը Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից  ի վեր իրականացնում է այդ ոլորտի մոնիտորինգ:

«Համայնքների Ֆինանսիստների միավորւմ» ՀԿ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարցը ըդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը լույս է տեսել 2017թ.-ի օգոստոսին։

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը անհրաժեշտություն առաջացրեց փոփոխել և լրամշակել Կազմակերպության կանոնադրությունը՝ համաձայն օրենքում տեղ գտած նոր ձևակերպումների և պահանջների։

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հայտարարված փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի նախնական արդյունքներով, լավագույնն են ճանաչվել հետևյալ կազմակերպությունների և նախաձեռնող խմբերի կողմից ներկայացված ծրագրերը

2017թ ապրիլի 26-ին Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հայտարարել էր փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ։ Մրցույթի հրավերի ժամանակացույցի համաձայն, մայիսի 19-ին, ժամը 17-ին, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը լրացավ։

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հրավիրում է հասարակական կազմակերպություններին, հիմնադրամներին, համայնքների միություններին և քաղաքացիական նախաձեռնություններին՝ մասնակցելու փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի։

«Գեղարեգ» կրթամշակութային ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Համայնքային մասնակցություն եւ կառավարում» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շնորհիվ սերտացել է համայնք- բնակիչ կապը եւ բարձրացել է երիտասարդների դերը համայնքային խնդիրների լուծման գործընթացներում:

«Գեղարեգ» ԿՄՀԿ բերք ու բարիքի ամենամյա փառատոնն այս տարի կազմակերպել է «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում:

Ամենակարդացվող
2018-02-15
Բազմաբնակավայր 18 համայնքների 2018թ. ծրագրային բյուջեների հանրային քննարկումներ
2017-12-15
2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանների հանրային քննարկումներ Սարապատ, Ամասիա և Աշոցք համայնքներում
2017-11-24
Դասընթացներ 18 բազմաբնակավայր համայնքների ներկայացուցիչների համար
2017-10-03
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքսը (2015 և 2016)
2017-10-02
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2016Թ․), ԳԻՐՔ 9
2017-09-26
Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (Գիրք 9) գրքի շնորհանդես
2017-08-24
ՀՖՄ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը
2017-07-04
Համայնքների ֆինանսիստների միավորման կանոնադրության փոփոխություն
2017-06-12
Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի նախնական արդյունքները
2017-05-23
Հայտարարություն ՀՖՄ փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի վերաբերյալ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2016Թ․), ԳԻՐՔ 9
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2016Թ․), ԳԻՐՔ 9

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2016 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների մշակած մեթոդաբանության հիման վրա:

Բարեփոխումների գնահատման համար հիմք են ընդունվել ՀՀ կառավարության ծրագրերի՝ տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող դրույթների կատարումը, տեղական ինքնակառավարման համակարգի վիճակը բնութագրող ցուցանիշները, ՏԻՄ-երի կատարած աշխատանքները և միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի ստանձնած՝ տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող պարտավորությունների կատարումը:

Բոլորը Գիրք