Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման սկզբից՝ 1996թ. սկսած, Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) իրականացնում է ՀՀ ՏԻ համակարգի մշտադիտարկում և պատրաստում զեկույցներ դրա վերաբերյալ:

Ս/թ հուլիսի 10-ին տեղի ունեցավ քննարկում ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում՝ Աշոցք համայնքում կառուցվելիք դահուկային կենտրոնի շինարարական աշխատանքները սկսելու վերաբերյալ:

Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորումը  գործընկերներ՝ «Ասոսիեյշն օֆ Լոքալ Դեմոքրասի Էջենսիս» և Հայաստանի Համայնքների Միության հետ համատեղ իրականացնում է «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի խոշորացված համայնքներում»  ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է ԵՄ կողմից:

Դրամաշնորհային ծրագրի թեմատիկ մրցույթի արդյունքները

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հրավիրում է հասարակական կառույցներին մասնակցելու դրամաշնորհային մրցույթի։

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ ՀՖՄ կողմից իրականացվող «Աջակցություն նոր ձևավորված 18 բազմաբնակավայր համայնքների 2018թ. ծրագրային բյուջեների մշակմանը» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի 18 խոշորացված համայնքները բյուջետավորման գործընթացն սկսել են իրականացնել ծրագրային ձևաչափով:

Սեպտեմբերի 27-ին ներկայացվեց ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում, ՀՖՄ և «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան» հիմնադրամի կողմից մշակված «ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան գնահատման (ՏԻ տարեկան ինդեքսի հաշվարկման) մեթոդաբանությունը»։

Համայնքների ֆինանասիստների միավորումը Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից  ի վեր իրականացնում է այդ ոլորտի մոնիտորինգ:

«Համայնքների Ֆինանսիստների միավորւմ» ՀԿ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարցը ըդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը լույս է տեսել 2017թ.-ի օգոստոսին։

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը անհրաժեշտություն առաջացրեց փոփոխել և լրամշակել Կազմակերպության կանոնադրությունը՝ համաձայն օրենքում տեղ գտած նոր ձևակերպումների և պահանջների։

Նորություններ Բոլորը
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2017Թ․), ԳԻՐՔ 10
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (2017Թ․), ԳԻՐՔ 10

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2017 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր ման (ՀՖՄ) փորձագետների մշակած մեթոդաբանության հիման վրա:

Բարեփոխումների գնահատման համար հիմք են ընդունվել ՀՀ կառավարության ծրագրերի՝ տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող դրույթների կատարումը, տեղական ինքնակառավարման համակարգի վիճակը բնութագրող ցուցանիշները, ՏԻՄ-երի կատարած աշխատանքները և միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի ստանձնած՝ տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող պարտավորությունների կատարումը:

Բոլորը Գիրք