Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
21.06.2010 - 25.11.2011
Երեխաներին ուղղված հանրային ‎ֆինանսների ուսումնասիրություն Հայաստանի մարզային մակարդակում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` UNICEF Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Հավաքագրել փաստերի վրա հիմնված ֆինանսական տեղեկատվություն և իրականացնել վերլուծություն աջակցելու ռազմավար...
01.04.2009 - 15.06.2010
Աջակցություն Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ֆիսկալ բարեփոխումներին (Փուլ 3)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...
02.03.2009 - 31.10.2009
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի վերաբերյալ դիտողությունների մշակում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Նպաստել հասարակության կողմից “Տեղական ինքանակառավարման մասին” Հ...
15.02.2009 - 14.02.2010
Տեղական ինքնակառավարման տեղեկատվական ցանց – Հայաստան (LOGIN – Հայաստան): 4-րդ տարի
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...
01.06.2008 - 30.09.2008
Համայնքի վարկունակության գնահատում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Ռիսըրչ Թրայանգլ Ինստիտուտ (RTI) Ծրագրի խնդիրներն են. 1. ՀՖՄ-ի և LGP 3 գրասենյակի կողմից համատեղ ընտրված փորձագետների վերապատրաստում` RTI...
01.04.2008 - 01.04.2009
Աջակցություն Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ֆիսկալ բարեփոխումներին (Փուլ 2)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...
01.01.2008 - 31.12.2008
Տեղական ինքնակառավարման տեղեկատվական ցանց – Հայաստան (LOGIN – Հայաստան): 3-րդ տարի
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...
31.10.2007 - 30.11.2007
Տաջիկստանի ներկայացուցիչների ուսուցողական այցը Հայաստան
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Հայաստանում տարածքային զարգացման ծրագրերի ցիկլի (շրջանառության) ուսումնասիրում, 2. Տարածք...
01.06.2007 - 31.03.2008
Աջակցություն Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման ֆիսկալ բարեփոխումներին (Փուլ 1)
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Հայաստանի Լոռի և Տավուշ մարզերի 8-ական համայնքներում տեղական իշխանությունների որոշումների...
15.12.2006 - 14.12.2007
Տեղական ինքնակառավարման տեղեկատվական ցանց – Հայաստան (LOGIN – Հայաստան): 2-րդ տարի
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...