Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.12.2006 - 31.10.2008
Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից ֆինանսավորվող ճանապարհաշինարական աշխատանքների մոնիթորինգի անցկացում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամ – Հայաստան Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմ...
18.09.2006 - 31.03.2007
Համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգեր. գործառնական ու կապիտալ պլանավորում եվ բյուջետավարում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Ռիսըրչ Թրայանգլ Ինստիտուտ (RTI) Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Նախապատրաստել և իրականացնել թրեյնինգներ տեղական ինքնակառավարման ծրագիր 3-ում ընդ...
01.08.2006 - 30.09.2006
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական կառավարում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ Ծրագրի խնդիրներն են. Պատրաստել “Համայնքների ֆինանսական կառարարում” թեմայով դասընթացի ծր...
01.04.2006 - 01.11.2006
Տեղական մակարդակի տեղեկացվածությունը որպես ժողովրդավարության ամրապնդման անհրաժեշտ նախապայման
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Համաշխարհային բանկ և Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամ (Հայաստանի մասնաճյուղ) Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Տեղական ակտիվ խմբ...
23.01.2006 - 30.10.2007
Ֆինանսական համահարթեցման մեխանիզմի զարգացումը Հայաստանում
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...
14.09.2005 - 15.09.2006
Տեղական ինքնակառավարման տեղեկատվական ցանց – Հայաստան (LOGIN – Հայաստան): 1-ին տարի
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI) Ծրագրի ...
01.04.2005 - 30.06.2005
Հայաստանի գյուղական ենթակառուցվածքների զարգացման ուսումնասիրություն
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Միջազգային համագործակցության ճապոնական բանկ (JBIC) Ծրագրի խնդիրներն են. 1. Նախագծել ՀՀ գյուղական համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթա...
01.06.2004 - 31.05.2005
Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական Խարտիայի ներկայացումը ՀՀ օրենսդրության մեջ` որպես տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարացման եվ զարգացման հիմք
Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակությունը Հայաստանում և Վրաստանում Ծրագրի խնդիրներն են. 1. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման հայեցակարգի մշակում,...
01.05.2004 - 30.11.2004
Ապակենտրոնացումը եվ տեղական ինքնակառավարման զարգացումը ՀՀ-ում
Բաց հասարակության ինստիտուտ ՙԱպակենտրոնացումը եւ տեղական ինքնակառավարման զարգացումը Հայաստանում՚ ծրագրի շրջանակներում 2004 թվականի հուլիսի 14-15-ին Երեւանի Արմենիա Մար...
01.02.2004 - 30.04.2004
Հայաստանի հանրային ծառայությունների վերակառուցում
Հայաստանի հանրային ծառայությունների վերակառուցում (01.02.2004 – 30.04.2004) – Համաշխարհային Բանկ...