Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

“ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԻՍՏՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ” ՀԿ  8-ՐԴ  ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀՖՄ-Ի  2015-2020ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 20 մարտի  2015թ.

Հիմք ընդունելով “Համայնքների ֆինանսիստների միավորում” հասարակական կազմակերպության Կանոնադրության 8.3 կետի զ) ենթակետը, ՀՖՄ 8-րդ համաժողովը որոշում է հաստատել ՀՖՄ-ի 2015-2020թթ. ռազմավարական ծրագիրը (կցվում է):

«ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԻՍՏՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» (ՀՖՄ) ՀԿ
2015-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ


ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 

Մովսիսյան Վահան


Այվազովա Քնարիկ


Արտաշեսյան Աբրահամ


Բրսիկյան Տիգրան


Դավթյան Գոհար


Թումանյան Դավիթ


Իգիթյան Արծրունի


Ղուկասյան Նորա


Հայրապետյան Ռուբեն


Մարգարյան Դավիթ


Մարկոսյան Սեյրան


Շահբազյան Վահրամ


Չոբանյան Աննա


Ջիլավյան Լենա


Սուքիասյան Արթուր