Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Վահան Մովսիսյանmovsisyan

Ծննդյան ամսաթիվ 21 Հոկտեմբեր, 1957թ.
Կրթություն
1974-1979 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ինժեներ-շինարար
1981-1985 Մոսկվայի Տնտեսագիտական Ինստիտուտ, տնտեսագետ – մունիցիպալ տնտեսության կառավարման և պլանավորման ոլորտում
1997-1998 ՙՖինանսական կառավարման արդիականացում՚ (ICMA, USAID) կուրսեր
1998 ՙԴասախոսների ուսուցում՚ (ICMA, USAID) կուրսեր
Աշխատանքային փորձ
1991-1996 Աշտարակի Քաղխորհրդի պատգամավոր, Բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ
1994-1996 Աշտարակի Քաղխորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ
1997-1999 Աշտարակի Քաղաքապետի խորհրդական
1998-1999 ICMA (USAID) փորձագետ
1998- ից Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորման նախագահ
1998-1999 ՙԿառավարման ավտոմատացված համակարգի ստեղծում-Աշտարակի քաղաքապետարան՚,(Eurasia հիմնադրամ), ծրագրի ղեկավար
1999-2000 ՙՀՀ 10 համայնքներում տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնների ստեղծում՚,(Eurasia հիմնադրամ), ծրագրի ղեկավար
2000-2001 ՙՀՀ համայքներում տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնների ստեղծման աջակցություն՚,(Eurasia հիմնադրամ) ծրագրի ղեկավար
2002-2003 ՙՀՀ համայնքների անձնագրերի ստեղծումմ՚,(Բարենց Գրուպ ), ծրագրի ղեկավար
2003-2004 Գյուղական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն՚, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ՙՋերմամատակարարման ծրագրեր՚ ծրագրի իրականացման գրասենյակ՚, ծրագրի ղեկավար
2004-2005 Գյուղական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն՚, հետազոտություններ, Համաշխարային բանկ, ծրագրի ղեկավար
2005-2006 ՙՖինանսական համահարթեցման մեխանիզմների զարգացումը Հայաստանում՚, (USAID/RSC/Budapest), ծրագրի ղեկավար
2006-2008 ՙՀազարամյակի մարտահրավերներ՚ ծրագրով իրականացվող ճանապարհաշինարարական աշխաըանքների մոնիտորինգ, Բաց հասարակության ինստիտուտ, ծրագրի ղեկավար
2008-2009 Աջակցություն Տաջիկստանի Կառավարման համակարգի բարեփոխումներին, (UNDP Տաջիկստան), միջազգային խորհրդական
Հրատարակություններ
1998 ՙՀամայնքային բյուջեների կառավարում՚, Մեթոդական ձեռնարկ ICMA (USAID)
1999 ՙՏեղական Ինքնակառավարման հիմունքներ՚, Ուսումնական ձեռնարկ (Eurasia հիմնադրամ)
2006 ՙԸստ արդյունքների բյուջետավարումը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում՚, Ուսումնական ձեռնարկ, (UNDP)
2007 ՙՖինանսական համահարթեցման մեխանիզմների զարգացումը Հայաստանում՚, Հայեցակարգ, մեթոդաբանություն, օրենքի նախագիծ, (USAID/RSC/Budapest)
Լեզուներ Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա