Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակում դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթին ներկայացված հայտերի  գնահատման արդյունքների ներկայացումը կհետաձգվի մինչև հունիսի 10-ը ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակում դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթին ներկայացված հայտերի  գնահատման արդյունքների ներկայացումը կհետաձգվի մինչև հունիսի 10-ը

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթին ներկայացված հայտերի մեծ քանակության  և դրանց  միանման լինելու պատճառով հայտերի  գնահատման արդյունքների ներկայացումը կհետաձգվի մինչև հունիսի 10-ը: