Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Նախամրցութային սեմինար Նախամրցութային սեմինար

ՀՖՄ փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի հետ կապված հնարավոր հարցերը պարզաբանելու նպատակով ՀՖՄ ծրագրային թիմը սույն թվականի  մայիսի 5-ին    ժամը   14։00-ին կանցկացնի նախամրցութային սեմինար Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի գրասենյակում,

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան Ազատության 1/21, բն. 23

Հեռախոս. /010/ 25 15 75

որի ընթացքում կպատասխանի հայտերի ներկայացման կարգի ու դրամաշնորհների հետագա վարման հետ կապված հնարավոր հարցերին, ինչը կնպաստի հնարավորինս որակյալ և գրավիչ առաջարկ կազմելուն: