Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ՀՖՄ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը ՀՖՄ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը

«Համայնքների Ֆինանսիստների միավորւմ» ՀԿ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարցը ըդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը լույս է տեսել 2017թ.-ի օգոստոսին։

Այն ուղղված է ՀՀ համայնքների բնակիչներից ձևավորվող նախաձեռնող խմբերին՝ տեղական մակարդակում նախաձեռնությունների կազմակերպման և իրականացման գործընթացները ՀՀ գործող օրենդրության շրջանակներում պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և իրագործելու համար։