Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Հայաստանի համայնքների խոշորացման փորձնական ծրագիր (Արագածոտնի մարզ) Հայաստանի համայնքների խոշորացման փորձնական ծրագիր (Արագածոտնի մարզ)

Այս նյութը մշակվել է ՀՖՄ-ի փորձագետների կողմից Աջակցություն Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման ֆիսկալ բարեփոխումներին. փուլ 2 (2008-ի ապրիլ- 2009-ի մարտ) ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է Բաց հասարակության ինստիտուտի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխումների նախաձեռնության կողմից:
Փորձագիտական խմբի անդամներ` Դավիթ Թումանյան (ծրագրի ղեկավար), Վահան Մովսիսյան, Մկրտիչ Գիմիշյան, Լևոն Թումանյան, Արթուր Այվազով, Քնարիկ Արաբյան: