Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И УСЛУГИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И УСЛУГИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Սույն նյութը պատրաստվել է 2009 թ., GTZ – ի կովկասյան տարածաշրջանային գրասենյակի “Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հարավային Կովկասի երկրներում. Վերլուծություն և զարգացման հեռանկարներ” ծրագրի շրջանակներում: Փաստաթղթում ներկայացված է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում համայնքների ֆինանսների և ծառայությունների մատուցման ընթացիկ վիճակի, տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների միջև փոխհարաբերությունների համեմատական վերլուծությունը և դրանց զարգացման հեռանկարները: