Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
02.03.2009 - 31.10.2009

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Նպաստել հասարակության կողմից “Տեղական ինքանակառավարման մասին” ՀՀ օրենքի իրազեկության աստիճանի և թափանցիկության բարձրացմանը,
  • 2. Մշակել “Տեղական ինքանակառավարման մասին” ՀՀ օրենքի վերաբերյալ դիտողություններ,
  • 3. Տպագրել մշակված փաստաթղթերը և տարածել թիրախային խմբի և շահառուների շրջանում:
Արդյունքները.
  • 1. Տպագրվել է “Տեղական ինքանակառավարման մասին ՀՀ օրենքի մեկնաբանություններ” գիրքը,
  • 2. Տպագրվել է “Տեղական ինքանակառավարման մասին ՀՀ օրենքի դիտողությունները” գիրքը,
  • 3. Կազմակերպվել են 2 քննարկումներ շահառուների հետ,
  • 4. Կազմակերպվել է շնորհանդես, որտեղ ներկայացվել և բաժանվել են տպագրված գրքերը: