Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.12.2006 - 31.10.2008

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության
հիմնադրամ – Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից ֆինանսավորվող ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման մոնիթորինգ,
  • 2. Ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման հետ կապված դրամական հոսքերի մոնիթորինգ,
  • 3. “Հազարամյակի մարտահրավերներ Հայաստան” ծրագրով նախատեսված նպատակների և արդյունքների համատատասխանության մոնիթորինգ:
  • Արդյունքները.
  • 1. Պատրաստվել են Մոնիթորինգի զեկույցներ: