Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.06.2008 - 30.09.2008

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Ռիսըրչ Թրայանգլ Ինստիտուտ (RTI)

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. ՀՖՄ-ի և LGP 3 գրասենյակի կողմից համատեղ ընտրված փորձագետների վերապատրաստում` RTI/LGP 3 կողմից մշակված վարկունակության և վարկունակության ինքնագնահատման համալիր ծրագրով,
  • 2. 5 եռօրյա դասընթացների կազմակերպում և անցկացում համայնքների ֆինանսական բաժինների աշխատողների համար` վարկունակություն և վարկունակության ինքնագնահատում թեմայով,
  • 3. Դասընթացին մասնակից համայնքներին հետդասընթացային տեխնիկական աջակցություն:
  • Արդյունքները.
  • 1. Վերապատրաստվել են ընտրված փորձագետները RTI/LGP 3 կողմից մշակված վարկունակության և վարկունակության ինքնագնահատման համալիր ծրագրով,
  • 2. Նախապատրաստվել և իրականացվել են 5 եռօրյա դասընթացներ համայնքների ֆինանսական բաժինների աշխատողների համար` վարկունակություն և վարկունակության ինքնագնահատում թեմայով,
  • 3. Իրականացվել է դասընթացին մասնակից համայնքների հետդասընթացային տեխնիկական աջակցություն, որը ներառել է համայնքներից յուրաքանչյուրի պատրաստած վարկունակության գնահատման սեփական փաթեթի կազմումը: