Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.01.2008 - 31.12.2008

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության
հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային
բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI)

Ծրագրի խնդիրներն են.
 • 1. LOGIN ծրագրի գրադարանում զետեղել 250 փաստաթուղթ,
 • 2. Թարմացնել LOGIN ծրագրի կայքի Օրենսդրություն, Ֆինանսավորում և Ուսուցում, Այլ կայքեր բաժինները,
 • 3. Ամսաթերթի տպագրություն,
 • 4. Սեմինարների կազմակերպում,
 • 5. LOGIN ծրագրի կայքում հարցման բաժնի տեղադրում,
 • 6. LOGIN բուկլետի տպագրություն (բուկլետը կներառի տեղեկատվություն LOGIN ծրագրի մասին, փաստաթղթերի շտեմարանը սկավառակի վրա և օգտագործման ցուցումները),
 • 7. Համայնքապետարաների հեռախոսահամարների տեղեկատության հավաքում,
 • 8. LOGIN – Հայաստան ծրագրի երրորդ տարվա ամփոփիչ շնարհանդեսի կազմակերպում:
 • Արդյունքները.
 • 1. LOGIN ծրագրի գրադարանում զետեղվել է 250 փաստաթուղթ,
 • 2. Թարմացվելեն LOGIN ծրագրի կայքի այլ բաժինները,
 • 3. Հրապարակվել և անվճար բաժանվել են “Համայնք” ամսաթերթի 12 համարները,
 • 4. Տարբեր համայնքներում կազամակերպվել են 4 սեմինարներ,
 • 5. Տպագրվել և անվճար բաժանվել են 500 օրինակ LOGIN բուկլետներ (բուկլետը ներառում է տեղեկատվություն LOGIN ծրագրի մասին, փաստաթղթերի շտեմարանը սակավառակի վրա և օգտագործման ցուցումները),
 • 6. Տեղադրվել է հարցման բաժինը LOGIN ծրագրի կայքում,
 • 7. ՀՖՄ-ի կայքում տեղադրվել է համայնքապետարանների հեռախոսահամարների շտեմարանը: