Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
31.10.2007 - 30.11.2007

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Հայաստանում տարածքային զարգացման ծրագրերի ցիկլի (շրջանառության) ուսումնասիրում,
  • 2. Տարածքային զարգացման ծրագրերի իրականացման մեխանիզմների ուսումնասիրում տարբեր տեսակետներից,
  • 3. Տարածքային զարգացման ծրագրերին օժանդակող հաստատությունների/ ենթակառուցվածքների ակտիվության քննարկում,
  • 4. Շրջայցեր տարածքային զարգացման ծրագրերին ակտիվորեն մասնակցող համայնքներում:
  • Արդյունքները.
  • 1. Տաջիկստանի նեկայացուցիչները ծանոթացել են Հայաստանի տարածքային զարգացման ծրագրերին և դրանց մշակման մեթոդոլոգիային,
  • 2. Հաստատվել է փոխհամագործակցություն Տարածքային զարգացման ծրագրերի հետ առնչվող Տաջիկստանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև,
  • 3. Նախագծվել է հետագա համագործակցության մեխանիզմ` երկու երկրների փորձագետների միջև ցանցի ստեղծման միջոցով: