Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
15.12.2006 - 14.12.2007

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության
հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային
բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI)

Ծրագրի խնդիրներն են.
 • 1. LOGIN ծրագրի գրադարանում զետեղել 250 փաստաթուղթ,
 • 2. Թարմացնել առկա և նոր ավելացված LOGIN-ի այլ բաժինները,
 • 3. “Համայնք” ամսաթերթի տպագրություն և անվճար բաժանում,
 • 4. Ամսագրի մեջ LOGIN-ի մասին տեղեկատվության տպագրություն,
 • 5. 4 սեմինարների կազմակերպում,
 • 6. Տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին հարցման կազմակերպում և դրա արդյունքների հրապարակում,
 • 7. Ուսանողների շրջանում “Լավագույն կուրսային աշխատանք” մրցույթի անցկացում,
 • 8. LOGIN – Հայաստան ծարգրի երկրորդ տարվա ամփոփիչ շնորհանդեսի կազմակերպում:
 • Արդյունքները.
 • 1. LOGIN ծրագրի գրադարանում զետեղվել է 250 փաստաթուղթ,
 • 2. LOGIN ծրագրի կայքում ավելացվել և գործարկվել են 3 նոր բաժիններ (Նորություններ, Ֆինանսավորում և Ուսուցում),
 • 3. Կապեր են հաստատվել տեղական խնդիրներով զբաղվող լրագրողների և համայնքների լրատվության բաժինների աշխատակիցների հետ` Երևանում կազմակերպված սեմինարի միջոցով,
 • 4. Տեղեկատվություն է տարածվել LOGIN ծրագրի և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների վերաբերյալ կազմակերպված 3 սեմինարների և յուրաքնչյուր ամիս հրատարակված “Համայնք” ամսաթերթերի միջոցով,
 • 5. “Լավագույն կուրսային աշխատանք” մրցույթի անկացում, ամփոփում և հաղթողներին պարգևատրում, ուսանողների հետ կապերի ամրապնդում և LOGIN ծրագրի մասին նրանց տեղեկատվաց¬ության ապահովում,
 • 6. Տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին հարցման արդյունքների հրապարակում և զետեղում LOGIN գրադարանում: