Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
23.01.2006 - 30.10.2007

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության
հիմնադրամի Տեղական ինքնակառավարման և հանրային
բարեփոխման նախաձեռնություն (OSI-AF / LGI)

Ծրագրի խնդիրներն են.
 • 1. Համահարթեցման բանաձևի մշակման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում (համայնքներից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունից),
 • 2. Բանաձևի մշակում և օտարերկրյա փորձագետների հետ քննարկում,
 • 3. “Ֆինանսական համահարթեցման մասին” ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում,
 • 4. Բանաձևի ներկայացումը ՀՀ Ազգային ժողովի, կառավարության, ՀՀ Նախագահին կից հանձնաժողովի և համայնքների ներկայացուցիչներին,
 • 5. Օտարերկրյա փորձագետների հետ քննարկման կազմակերպում,
 • 6. Օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակի մշակում և դրա ներկայացումը ՀՀ Ֆինանսների նախարարությանը:
 • Արդյունքները.
 • 1. Մշակվել է ֆինանսական համահարթեցման նոր բանաձև,
 • 2. Ֆինանսական համահարթեցման նոր բանաձևի հիման վրա մշակվել է “Ֆինանսական համահարթեցման մասին” ՀՀ օրենքի նախագիծ,
 • 3. Պատրաստված նյութերը կոնֆերանսի ընթացքում ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողովի, կառավարության, ՀՀ Նախագահին կից հանձնաժողովի և համայնքների ներկայացուցիչներին և այլ շահագրգիռ կողմերին,
 • 4. “Ֆինանսական համահարթեցման մասին” ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: