Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.04.2006 - 01.11.2006

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

Համաշխարհային բանկ և Բաց հասարակության
ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամ
(Հայաստանի մասնաճյուղ)

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Տեղական ակտիվ խմբերի տեղեկացվածության բարձրացում,
  • 2. Տեղական ինքնակառավարմանը հանրային մասնակցության ամրապնդում:
  • Արդյունքները.
  • 1. Սեմինարների միջոցով ապահովվել է Հայաստանի տարածաշրջանների տեղական ակտիվ խմբերի տեղեկացվածության ավելի բարձր աստիճան,
  • 2. Սեմինարների միջոցով գիտելիքներ և հմտություններ են տրամադրվել տեղական ինքնակառավարմանը հանրային մասնակցության ավելի բարձր աստիճան ապահովելու վերաբերյալ: