Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
27.10.2003 - 25.01.2004

Ֆինանսավորող կազմակերպություն`

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության
“Ձերմամատակարարման ծրագրեր” ԾԻԳ պ/հ

Ծրագրի խնդիրներն են.
  • 1. Գյուղական ենթակառուցվածքներին վերաբերող տեղեկատվության և տվյալների հավաքագրում, համակարգում և վերլուծություն` ՀՀ կառավարությանը աջակցելու համար:
  • Արդյունքները.
  • 1. Կատարվել է գյուղական ենթակառուցվածքների մասին հավաքագրված տեղեկատվության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում, որի հիման վրա կազմվել է հաշվետվություն,
  • 2. Ստեղծվել է գյուղական մակարդակում հավաքագրված տվյալների տեղեկատվական բազա` սահմանված հորմատիվների համապատասխան: