Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.10.1999 - 31.07.2001

ՀՀ համայնքներում տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնների ստեղծում
(01.10.1999 – 31.07.2001) – Եվրասիա հիմնադրամ