Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.01.2001 - 31.05.2002

Աջակցություն ՀՀ համայնքներում տեղեկատվական – վերլուծական կենտրոնների ստեղծմանը
(01.01.2001 – 31.05. 2002) – Եվրասիա հիմնադրամ