Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
15.02.2001 - 31.12.2002

Տեղական ինքնակառավարման ծրագրի 9 մոդելային քաղաքներում բյուջետավարման, հողի և գույքի տվյալների համակարգի ստեղծում
(15.02.2001 – 31.12.2002) – URBAN Ինստիտուտ