Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.04.2001 - 30.09.2001

ՙԳնումների մասին՚ ՀՀ օրենքի կիրարկում
(01.04.2001 – 30.09.2001) – URBAN Ինստիտուտ