Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.11.2001 - 31.10.2002

Երևանի 12 թաղային համայնքներում բյուջետավարման, հողի և գույքի տվյալների համակարգի մշակում
(01.11.2001 – 31.10.2002) – URBAN Ինսիտուտ