Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.08.2002 - 28.02.2003

Բարենց րուպ

“Համայնքների անձնագրավորման համակարգ” շտեմարանը պարունակում է ընդհանուր տեղեկատվություն համայնքների մասին ինչպես նաեւ ամբողջական տեղեկատվություն այդ համայնքների բնակչության, սոցիալական կառուցվածքի, մշակոյթային եւ կրթական օջախների, ոստիկանության առկայության, պոլիկլինիկաների եւ հիվանդանոցների, առեւտրի, արտադրության եւ այլ ծառայությունների, գյուղատնտեսական ուղվածության, համայնքներին սպառնացող աղետների, ճանապարհների, տրանսպորտային համակարգի, հեռահաղորդակցության եւ հանրային ծառայությունների, ինչպես նաեւ մանրամասն տեղեկություն համայնքային բյուջեների` նրանց եկամուտների եւ ծախսերի մասին:
Տվյալ շտեմարանը աշխատում է Microsoft ACCESS եւ SQL Server ծրագրերով: Օգտագործողին հնարավորություն է ընձեռնված հեշտությամբ տվյալները խմբագրել եւ մուտքագրել, նաեւ ծրագիրը կարող է գտնել այն սխալները որոնք առաջացել են տյալների մուտագրման եւ խմբագրման ժամանակ: Օգտագործողները կարող են նաեւ ստանալ հաշվետվություն ըստ ցանկացած համայնքի (համայնքների): Հաշվետվությունը կարող է պարունակել ինչպես տվյալներ ամբողջ համայնքի վերաբերյալ, այնպես էլ ըստ ընտրված համայնքային կազմակերպության (դպրոցի, հիվանդանոցի, գրադարանի եւ այլն.): Հաշվետվությունը կարող է լինել ըստ օգտագործողի կողմից ստեղծված ձեւի մեջ: