Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.02.2004 - 30.04.2004

Հայաստանի հանրային ծառայությունների վերակառուցում
(01.02.2004 – 30.04.2004) – Համաշխարհային Բանկ