Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

2003 թ. փետրվարի 24-26

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Տարածաշրջանային կոնֆերանս Վրաստանում (Թբիլիսի)