Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

2003 թ. մայիսի 27

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒՅԹՈՒՆԸ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Սեմինարշնորհանդես Երևանում