Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

2004թ. հուլիսի 14-15

ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Ազգային կոնֆերանս Երևանում