Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

2004թ. նոյեմբերի 23

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐԱՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Գրքերի շնորհանդես Երևանում