Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

2005 թ. հունվարի 24-30

ՀՖՄ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՅԱՆ ԱՅՑԸ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ