Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
21.10.2014 - 30.03.2015

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` ԳՄՀԸ Հայաստան  

Ծրագրի խնդիրներն են.

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում բյուջետավարման մասշտաբային բարեփոխումների նախապատրաստում և մեթոդական հիմքերի ստեղծում

Ակնկալվող արդյունքները.

 

  • Արդյունքների վրա հիմնված բյուջեի կոնցեպցիայի մշակում
  • Համապատասխան մեթոդաբանության, վերապատրաստման համար անհրաժեշտ նյութերի մշակում
  • Տասը պիլոտային համայնքներում արդյունքների վրա հիմնված բյուջեի մշակում