Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.12.2014 - 31.05.2015

Ֆինանսավորող կազմակերպություն: Բաց  Հասարակության Հիմնադրամներ  – Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

Իրականացնել միջնակարգ դպրոցի 10-12րդ դասարանների և առանձին ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն թե՛ կրթության բովանդակության, թե՛ ծրագրերի ֆինանսավորման տեսանկյունից:

Ծրագրի շրջանակներում կհետազոտվեն և կվերլուծվեն նաև ֆինանսավորման և վարչարարության տարբերությունները միջնակարգ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում և առանձին ավագ դպրոցներում:

 

Ակնկալվող արդյունքները.

  •  10-12րդ դասարանների և առանձին ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերի համեմատական զեկույց
  • Քննարկումներ կրթական տարբեր  ծարգրերում ընդգրկված երեխաների՝ կրթության իրավունքից հավասար օգտվելու հնարավորթությունների վերաբերյալ