Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.02.2014 - 31.07.2014

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց  Հասարակության Հիմնադրամներ  – Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

Գնահատել ավագ դպրոցում կրթության որակը և արդյունավետությունը՝  հիմք ընդունելով կրթության ոլորտում բարեփոխումների ներկա փուլը և արդյունավետությունը:

 

Ակնկալվող արդյունքները.

Հետազոտություն, որը կընդգրկի վերլուծություններ կրթության որակի և արդյունավետության վերաբերյալ՝ ներառելով պետական մակարդակում իրականացվող բարեփոխումների արդյունավետության խնդիրները, շահառուների ընկալումները, ֆինանսական կառավարման հարցերը և այլն: