Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.06.2013 - 31.01.2014

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Բաց  Հասարակության Հիմնադրամներ  – Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

Մշտադիտարկել կրթության ծառայությունների մատուցման ֆինանսական կողմը՝  շեշտը դնելով թափանցիկության, ինչպես նաև կառավարությանը, Երևանի քաղաքապետարանին և կրթական հաստատություններին հաշվետու լինելու  վրա:

 

Ակնկալվող արդյունքները.

  • Կրթական ծառայությունների մատուցման բյուջետավորման եւ ֆինանսական կառավարման վերաբերյալ ուղեցույց՝ նախատեսված  տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար
  • Կրթական ծառայությունների մատուցման բյուջետավորման եւ ֆինանսական կառավարման վերաբերյալ ուղեցույց՝ նախատեսված  կրթական հաստատությունների համար
  • Բարձրացնել տարբեր շահագրգիռ կողմերի իրազեկության մակարդակը ընդհանուր կրթական համակարգում թափանցիկության և հաշվետվողականության խնդիրների վերաբերյալ

Մեծացնել ՀԿ-ների հետաքրքրությունը՝ նմանատիպ գործղություններ իրականացնելու գործում