Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.04.2013 - 26.12.2014

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ Հայաստան 

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Թարմացնել Լոռու եւ Տավուշի մարզերի տարածքային սոցիալական պլանները
  • Զարգացնել Շիրակի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում տարածքային սոցիալական պլանները
  • Մշակել և վերջնականացնել առնվազն 12 համայնքների և միջհամայնքային սոցիալական պլանները, պատրաստել դրանք ներդնելու  իրականացման  հինգ թիրախային տարածաշրջաններում

 

Ակնկալվող արդյունքները.

  •  Ձևավորել անհրաժեշտ կարողություններ թվով 65 տարածքային իշխանությունների մոտ՝ համայնքային եւ միջհամայնքային սոցիալական ծրագրեր նախագծելու և իրականացնելու համար՝ ի պատասխան ներգաղթած ընտանիքների սոցիալական կարիքների
  • Զեկույց մշակել ներգաղթած ընտանիքների հավաքական սոցիալական կարիքների վերաբերյալ  և իրականացնել առկա ռեսուրսների քարտեզագրում
  • Իրականացնել թվով 12 համայնքային և միջհամայնքային սոցիալական ծրագրեր

Մշակել համապատասխան օրենսդրություն, կարգեր, համաձայնագրեր սոց. Ծառայություններ մատուցողների միջև համագործակցությունը խթանելու համար