Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.08.2012 - 31.12.2012

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Ըստ համայնքների տիպերի մշակել ՏԻՄ-երի ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանություն

 

Արդյունքները.

  • Մշակվել  է  ՏԻՄ-երի ծախսային  քաղաքականության իրականացման  մեթոդաբանություն