Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.04.2012 - 30.06.2012

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Կազմակերպել տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության վերաբերյալ  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի  նախագծի հանրային քննարկումներ  ՀՀ համայնքներում
  • Կազմակերպել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի  նախագծի  փորձագիտական քննարկում  Երևանում
  • Հանրային և փորձագիտական քննարկումների ընթացքում կատարված առաջարկությունների հիման վրա լրամշակել օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակը և այն ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը,  ԱԺ-ին   և Կառավարությանը

 

Արդյունքները.

  • Պատրաստվել է  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագիծը

Պատրաստվել  է տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության վերաբերյալ հանրայնացված իրավական ակտի նախագիծ