Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
20.05.2011 - 25.12.2012

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Յունիսեֆ  Հայաստան

 Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Նախագծել սոցիալական ծրագրեր երկու մարզերի (Լոռի և Տավուշ) համար
  • Ներդնել ինստիտուցիոնալ շրջանակ տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար
  • Լոռու և Տավուշի մարզերի տարածքային սոցիալական ծրագրերի ընդունում՝ մարզպետների համապատասխան որոշումների հիման վրա
  • Տարածքային սոցիալական ծրագրերի մեթոդաբանության հաստատում՝ ներառյալ սոցիալական կարիքների գնահատում և սոցիալական ծրագրերի մշակում

 

 Արդյունքները.

  • Նախագծվել և մարզպետարանների կողմից ընդունվել են  սոցիալական ծրագրեր երկու մարզերի (Լոռի և Տավուշ)

Տեղական սոցիալական ծրագրերի ինստիտուցիոնալ շրջանակը (մեթոդաբանությունը) մշակվել և ներկայացվել է Տարածքային կառավարման նախարարությանը