Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
01.04.2012 - 30.09.2012

Ֆինանսավորող կազմակերպություն՝ Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Վերահսկել և գնահատել  տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում.
  • Ապահովել մոնիտորինգի և գնահատման գործընթացի բարեփոխումների շարունակականություն և աջակցել  այդ բարեփոխումների արդյունավետ իրականացմանը

 

Արդյունքները.

  • Պատրաստվել է  «ՀՀ  տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներ – 2011 թ.» զեկույցը
  • Տպագրվել է  «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում- 2011թ. Գիրք 5» գիրքը