Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
16.05.2011 - 31.07.2011

Ֆինանսավորող կազմակերպություն` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստան

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին՝ մշակելու տեղական ինքնակառավարման հետագա զարգացումների տեսլականը.