Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ

Սույն ծրագիրը ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվել է 2014թ. փետրվար – օգոստոս ամիսների ընթացքում, թիրախային ՀՀ 5 մարզերից և Երևան քաղաքից ընտրված հանրակրթական մոդելային 18 ավագ դպրոցներում: Սույն զեկույցը <Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ> ծրագրի շրջանակներում կատարված հետազոտության արդյունքն է և վերաբերում է ՀՀ հանրակրթական ավագ դպրոցների ֆինանսավորման և ֆինանսական գործունեության արդյունավետության հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման ուղիներին: