Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Կլոր-սեղան Երևանում

2012թ. փետրվարի 28

2012 թ. փետրվարի 28-ին,  Երևանի  Ամերիկյան համալսարանի բիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ  կլոր-սեղան քննարկում՝ համայնքային բյուջեների ապառքների գնահատման  և դրանց վերացմանն ուղղված ձևերի կիրառման թեմայով: Համանուն ծրագիրը ՀՖՄ-ն իարականցնում էր Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի 2-ական համայնքներում: Քննարկմանը ներկա էին համայնքների ղեկավարներ, ՏԿ նախարարության և Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչության  ներկայացուցիչներ: