Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Քննարկում Երևանում

2012 թ. դեկտեմբերի 21

2012 թ. Դեկտեմբերի 21-ին,  Էրեբունի պլազա բիզնես կենտրոնում տեղի  ունեցավ քննարկում՝ “Համայնքի ծախսային քաղաքականության մշակում” ծրագրով: Ծրագիրը ֆինանսավորվում էր Քաունթերփարթ Հայաստան կազմակերպության կողմից: Պատրաստված ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանությունը նվիրված է ՀՀ համայնքների բյուջետային ծախսերի քաղաքականության ձևավորմանն՝ ըստ համայնքների տիպերի: Նա որպես խորհրդատվական մեթոդական ուղեցույց կարող է ծառայել ՏԻՄ-երի համար՝ մշակելու և իրականացնելու իրենց համայնքի բյուջետային ծախսային քաղաքականությունը: