Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Համայնքների խոշորացման հետ կապված ծախսերի ու օգուտների գնահատման Համայնքների խոշորացման հետ կապված ծախսերի ու օգուտների գնահատման

Սույն մեթոդաբանությունը մշակվել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ – Հայաստանի «Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի» օժանդակությամբ` «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ կողմից իրականացված «Համայնքների խոշորացման հետ կապված ծախսերի ու օգուտների գնահատում» ծրագրի շրջանակներում:

 

Ծրագրի ղեկավար`

 

Վահան Մովսիսյան    «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ նախագահ

 

Ծրագրի փորձագետներ`

 

Դավիթ Թումանյան     «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ նախագահի տեղակալ, տնտեսագիտության թեկնածու

 

Վահրամ Շահբազյան «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ վարչության անդամ, ֆինանսական կառավարման փորձագետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

 

   Աբրահամ Արտաշեսյան    «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ

վարչության անդամ

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ  ՀԵՏ  ԿԱՊՎԱԾ  ԾԱԽՍԵՐԻ  և  ՕԳՈՒՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. – Եր., 2013,  30 էջ

 

 

Մեթոդաբանությունը պատրաստվել է Քաունթերփարթ ԻնթերնեշնլՀայաստանի «Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի» աջակցությամբ: Մեթոդաբանությունում ներկայացված նյութը հեղինակների տեսակետներն են և միշտ չէ, որ դրանք արտահայտում են Քաունթերփարթ ԻնթերնեշնլՀայաստանի տեսակետները:

 

 

 

«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, 2013