Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
ԵՀՀ գրասենյակում տեղի ունեցավ միջոցառում ԵՀՀ գրասենյակում տեղի ունեցավ միջոցառում

Ապրիլի 13-14–ին ԵՀՀ գրասենյակում տեղի ունեցավ ՀաՄաՏեղ ծրագրի կոնսորցիումի անդամ կազմակերպոությունների թիմերի հավելապատրաստման միջոցառում։