Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
22.09.2015 - 25.01.2016

Ֆինանսավորող կազմակերպություն: ԳՄՀԸ Հայաստան

Ծրագրի խնդիրները

  • «ՀԶՔԾ-ի մշակում և կառավարում» մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում
  • Խոշորացվող երկու պիլոտային համայնքների փնջերի համար (Թումանյան, Տաթև) զարգացման քառամյա ծրագրի հիմնական ցուցանիշների փորձագիտական կանխատեսումների մշակում
  • Մեթոդաբանության և ուղեցույցի ուսուցման նյութերի և PPT ցուցադրանյութի պատրաստում
  • Խոշորացվող երկու պիլոտային համայնքների փնջերի համար (Թումանյան, Տաթև) զարգացման քառամյա ծրագրի հիմնական ցուցանիշների փորձագիտական կանխատեսումների PPT ցուցադրանյութի պատրաստում
  • ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ի, ՀՀ մարզպետարանների աշխատակիցների ուսուցանում «ՀԶՔԾ-ի մշակում և կառավարում» մեթոդաբանության և դրա կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի թեմայով

Ակնկալվող արդյունքները

  • «ՀԶՔԾ-ի մշակում և կառավարում» մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ ուղեցույց
  • Խոշորացվող երկու պիլոտային համայնքների փնջերի համար (Թումանյան, Տաթև) զարգացման քառամյա ծրագրի հիմնական ցուցանիշների փորձագիտական կանխատեսումներ
  • Մեթոդաբանության և ուղեցույցի ուսուցման նյութեր և PPT ցուցադրանյութ
  • Խոշորացվող երկու պիլոտային համայնքների փնջերի համար (Թումանյան, Տաթև) զարգացման քառամյա ծրագրի հիմնական ցուցանիշների փորձագիտական կանխատեսումների PPT ցուցադրանյութ
  • ՀՀ ՏԿԱԻՆ-ի 4, ՀՀ 10 մարզպետարանների 30 աշխատակիցներ ուսուցանվել են «ՀԶՔԾ-ի մշակում և կառավարում» մեթոդաբանության և դրա կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի թեմայով: