Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Մեթոդաբանություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունքահեն բյուջետավարման Մեթոդաբանություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունքահեն բյուջետավարման

Սույն մեթոդաμանությունն ուղղված է համայնքի բյուջեն արդյունքահեն բյուջետավարման ձևաչափով կազմելու, քննարկելու, հաստատելու, կատարելու, վերահսկելու, մշտադիտարկելու և գնահատելու հարցերին:

Մեթոդաբանությունը հասցեագրված է ՀՀ համայնքների ղեկավարներին, ավագանիներին, աշխատակազմերին, ՀՀ պետական կառավարման պատկան մարմիններին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման հարցերով զբաղվող և հետաքրքվող այլ մասնագետներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և համայնքների բնակիչներին: