Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Առաջարկություններ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ Առաջարկություններ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ

ՀՀ կառավարությունը 03․03․2016 կայացած նիստում հավանություն է տվել «ՀՀ ընտրական օրենսգրքին» և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթին։ ՀաՄաՏեղ ծրագիրը շահագրգռված լինելով աջակցել տեղական մակարդակում հաշվետվողականության, փոփոխելիության, ժողովրդավարական գործընթացների անխափանությունը և առավել վստահելի ընտրական համակարգի ներդրմանը մշակել է ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ, որոնք ուղարկվել են պատկան մարմիններ, ինչպես նաև տեղադրված են ՀՖՄ կայքում։

Նշված առաջարկները ԱԺ-ում օրենսգրքի հանրային քննարկման ժամանակ տրամադրվել են ԱԺ նախագահությանը։