Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները Տաթևում, Թումանյանում և Դիլիջանում Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները Տաթևում, Թումանյանում և Դիլիջանում

 Փետրվարի 14, 2016

Հանրային Մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի կոնսորցիումի կողմից իրականացված դիտարկման առաքելության հաշվետվություն